Wie zijn wij?

Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt

Samenstelling bestuur per 20 augustus 2017

H. Elswijk – voorzitter

J.M.C.W. Naus-Schattenberg – secretaris

M.IJ. Koster – penningmeester

M.A.F. Suijlen – algemeen bestuurslid

E.B. van der Wolk – algemeen bestuurslid

W.J. Makkinga – algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

ANBI

De stichting heeft een erkende ANBI-status.

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 65485939

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 8561.31.714

Verslaggeving

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De stichting is opgericht op 3 maart 2016 en zal begin 2018 haar eerste jaarverslag op deze plaats bekend maken.