Wie zijn wij?

Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt

Samenstelling bestuur per 1 januari 2020
Hinnejan Elswijk – voorzitter (voorzitter@steunfondsvluchtelingendebilt.nl)
Maarten Koster – secretaris (secretaris@steunfondsvluchtelingendebilt.nl)
Eric van der Wolk – penningmeester (penningmeester@steunfondsvluchtelingendebilt.nl)
Willem Jan Makkinga – algemeen bestuurslid
Marieke Spijkstra – algemeen bestuurslid

Ondersteuning
Lilibeth van Rhijn – secretariaat
Bas Prins – Administratie

Beloningsbeleid
De bestuurders en ondersteuners ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

ANBI
De stichting heeft een erkende ANBI-status.

Kamer van Koophandel
KvK-nummer: 65485939

RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 8561.31.714

Verslaggeving (alle documenten in PDF)
Jaarrekening 2016-2017
Jaarverslag 2016-2017