Vacature

21 januari 2020

Gezocht: collega Communicatie op vrijwilligersbasis

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt helpt vluchtelingen financieel als dit nodig is om goed mee te kunnen komen in de samenleving. Denk hierbij aan kosten van (om)scholing of gezinshereniging. Ook zijn er vaak mooie initiatieven vanuit de lokale gemeenschap ter bevordering van de integratie, die een financiële impuls nodig hebben. Daarvoor is het Steunfonds Vluchtelingen De Bilt. Wij krijgen onze middelen van verschillende bronnen, zoals inwoners uit de gemeente, lokale service-organisaties en kerkelijke organisaties.

Wij vragen

Voor 2020 heeft het bestuur veel plannen op communicatiegebied, waaronder een nauwere samenwerking met regionale en lokale kranten. Wij zoeken een collega die meedenkt met onze communicatiebehoefte: het vertalen van onze doelen en activiteiten naar communicatie-uitingen. En vooral: het regelen ervan. Te beginnen met:
– een mooi visueel opgezet jaarverslag over 2019
– het onder de loep nemen van onze website
Je werkt nauw samen met de bestuursleden van het Steunfonds en met de collega’s van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een halve dag in de week maar dit heb je natuurlijk zelf in de hand. De indeling van je werkzaamheden is dan ook naar eigen inzicht.

Meer informatie over onze plannen, de vacature of je aanmelden? Neem contact op met Eric van der Wolk, bestuurslid. e.vanderwolk@steunfondsvluchtelingendebilt.nl of 06-1935 6574.