Steun ons

Wij zijn heel blij met uw financiële bijdrage. Deze is welkom op onze rekening van Triodos.
IBAN: NL72 TRIO 0391 1574 50  ten name van Steunfonds Vluchtelingen De Bilt.

Wilt u bij uw donatie in de omschrijving uw naam en email-adres vermelden? Wij hechten eraan onze donateurs te bedanken en u ontvangt aan het einde van het jaar ons jaarverslag.

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Meer informatie via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.