Focus in 2019: op weg naar werk!

Om de doelstellingen van het Steunfonds te kunnen realiseren, heeft het bestuur besloten elk jaar een onderwerp te kiezen dat aan die doelstellingen bijdraagt en waarop dat jaar de focus van het bestuur is gericht.

Voor 2019 zal het Steunfonds met name kijken naar projecten die bijdragen aan het verkrijgen van werk door vluchtelingen. Het hebben van werk is naar onze mening namelijk een zeer belangrijke factor voor een succesvolle integratie.

Twee belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van werk zijn taalbeheersing en computervaardigheden. Daarom richten we onze aandacht op het stimuleren van kwalitatieve opleidingsmogelijkheden voor taal- en computervaardigheden.

Uiteraard vergeten we andere belangrijke onderwerpen – zoals gezinshereniging, toegang tot kunst en cultuur en meedoen aan sportactiviteiten – niet uit het oog.

Wilt u een bijdrage leveren aan ons werk, dan nodigen wij u graag uit dit te ondersteunen met een donatie aan het Steunfonds.