Aanvraag

Zowel personen als organisaties kunnen via onderstaand formulier bij ons een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen, mits deze voldoet aan onze doelstelling (financiële steun aan of initiatieven ten behoeve van vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover deze steun niet door de gemeente of andere overheid geleverd wordt of zou moeten worden). Na verzending krijgt u automatisch een e-mail met alle details van de aanvraag.

U kunt eventueel ook het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en per post of per e-mail opsturen: Aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

1. Aanvrager

2. Betrokkene

(Voor wie is de aanvraag bestemd?)


VaderMoederAnders:N.v.t.

Andere vertegenwoordiger: (*)

Voornaam vertegenwoordiger: (*)

Achternaam vertegenwoordiger: (*)

3. Achtergrond betrokkene

4. Gewenste ondersteuning


Staat vastSchatting


EenmaligPeriodiek


JaNee


JaNee

Bijlage 2:


JaNee

Bijlage 3:


JaNee

Bijlage 4:


JaNee

Bijlage 5:

5. Alternatieven

(geef op alle vragen een toelichtend antwoord)

Na verzending krijgt u automatisch een e-mail met alle details van de aanvraag.

Privacy-verklaring: Steunfonds Vluchtelingen De Bilt gaat zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt, conform de Europese regels die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.