Welkom

Als een vluchteling in Nederland een asielvergunning of een verblijfsvergunning heeft gekregen, zal hij of zij een inburgeringstraject moeten volgen om daarna zelfstandig deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Diverse organisaties helpen hem of haar daarbij en de gemeente De Bilt stelt hiervoor overheidsfinanciering beschikbaar.

De overheidsmiddelen en -initiatieven zijn soms onvoldoende om een vluchteling met verblijfsvergunning, participatieverklaring en inburgeringscertificaat echt verder te helpen in onze maatschappij. Denk aan kosten van omscholing of gezinshereniging. Ook zijn er vaak goede initiatieven vanuit de lokale gemeenschap ter bevordering van de integratie, die een financiƫle impuls nodig hebben.

Voor deze gevallen is er ons Steunfonds. Wij zorgen indien mogelijk voor financiering. Wij krijgen onze middelen van verschillende bronnen, zoals inwoners uit de gemeente, lokale service-organisaties en kerkelijke organisaties. Wij werken nauw samen met verschillende maatschappelijke organisaties, zoals Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en We-Match.